Hình nền cho điện thoại Android: LG G Flex

Hình nền cho điện thoại Android: Wallpaper LG G Flex

[Hình nền cho điện thoại Android] Android là hệ điều hành có khả năng tùy biến cao, nhờ vào đặc điểm đó mà mỗi nhà sản xuất đã tạo nên hình ảnh nhận dạng đặc trưng cho riêng sản phẩm của mình. Bộ hìn...
Hình nền cho điện thoại Android: Google Nexus 5

Hình nền cho điện thoại Android: Wallpaper Google Nexus 5

[Hình nền cho điện thoại Android] Android là hệ điều hành có khả năng tùy biến cao, nhờ vào đặc điểm đó mà mỗi nhà sản xuất đã tạo nên hình ảnh nhận dạng đặc trưng cho riêng sản phẩm của mình. Bộ hìn...

Google Experience Launcher – Giao diện 4.4 của Android KitKat...

Hệ điều hành Android vừa ra mắt phiên bản 4.4 KitKat, thì Google cũng kịp thời tung ra thị trường giao diện Google Experience Launcher. Dưới đây là hướng dẫn cài đặt giao diện này. Tải lần lượt và cà...

Hình nền cho điện thoại Android: Wallpaper Nexus 7 2013

[Hình nền cho điện thoại Android] Android là hệ điều hành có khả năng tùy biến cao, nhờ vào đặc điểm đó mà mỗi nhà sản xuất đã tạo nên hình ảnh nhận dạng đặc trưng cho riêng sản phẩm của mình. Bộ hìn...
LG G Pro Lite màn hình 5.5 inch

Hình nền cho điện thoại Android: Wallpaper LG Optimus G Pro

[Hình nền cho điện thoại Android] Android là hệ điều hành có khả năng tùy biến cao, nhờ vào đặc điểm đó mà mỗi nhà sản xuất đã tạo nên hình ảnh nhận dạng đặc trưng cho riêng sản phẩm của mình. Bộ hìn...

Hình nền cho điện thoại Android: Wallpaper LG Optimus G

[Hình nền cho điện thoại Android] Android là hệ điều hành có khả năng tùy biến cao, nhờ vào đặc điểm đó mà mỗi nhà sản xuất đã tạo nên hình ảnh nhận dạng đặc trưng cho riêng sản phẩm của mình. Bộ hìn...

Hình nền cho điện thoại Android: Wallpaper Galaxy S4

[Hình nền cho điện thoại Android] Android là hệ điều hành có khả năng tùy biến cao, nhờ vào đặc điểm đó mà mỗi nhà sản xuất đã tạo nên hình ảnh nhận dạng đặc trưng cho riêng sản phẩm của mình. Bộ hìn...

Hình nền cho điện thoại Android: Wallpaper Galaxy Note 3

[Hình nền cho điện thoại Android] Android là hệ điều hành có khả năng tùy biến cao, nhờ vào đặc điểm đó mà mỗi nhà sản xuất đã tạo nên hình ảnh nhận dạng đặc trưng cho riêng sản phẩm của mình. Bộ hìn...
LG G2 Verizon

Hình nền cho điện thoại Android: Wallpaper LG G2

[Hình nền cho điện thoại Android] Android là hệ điều hành có khả năng tùy biến cao, nhờ vào đặc điểm đó mà mỗi nhà sản xuất đã tạo nên hình ảnh nhận dạng đặc trưng cho riêng sản phẩm của mình. Bộ hìn...