Hoa Lục Bình – Vẻ đẹp bình dị của làng quê Việt

Lục bình hay còn gọi với một tên dân gian khác là Bèo Tây là loài cây thân xốp sống nổi trên bề mặt nước, gân cây và lá có màu xanh nhạt cuốn theo hình vòng cung, thân cây cao khoảng 30 cm, cuống lá ...

Hoa Lục Bình – Vẻ đẹp bình dị của làng quê Việt

Lục bình hay còn gọi với một tên dân gian khác là Bèo Tây là loài cây thân xốp sống nổi trên bề mặt nước, gân cây và lá có màu xanh nhạt cuốn theo hình vòng cung, thân cây cao khoảng 30 cm, cuống lá ...

Hoa Lục Bình – Vẻ đẹp bình dị của làng quê Việt

Lục bình hay còn gọi với một tên dân gian khác là Bèo Tây là loài cây thân xốp sống nổi trên bề mặt nước, gân cây và lá có màu xanh nhạt cuốn theo hình vòng cung, thân cây cao khoảng 30 cm, cuống lá ...

Hoa Lục Bình – Vẻ đẹp bình dị của làng quê Việt

Lục bình hay còn gọi với một tên dân gian khác là Bèo Tây là loài cây thân xốp sống nổi trên bề mặt nước, gân cây và lá có màu xanh nhạt cuốn theo hình vòng cung, thân cây cao khoảng 30 cm, cuống lá ...

Hoa Lục Bình – Vẻ đẹp bình dị của làng quê Việt

Lục bình hay còn gọi với một tên dân gian khác là Bèo Tây là loài cây thân xốp sống nổi trên bề mặt nước, gân cây và lá có màu xanh nhạt cuốn theo hình vòng cung, thân cây cao khoảng 30 cm, cuống lá ...