Cách tải video VOD trên Twitch

VOD (viết tắt của Video on Demand) là một tính năng phổ biến trên dịch vụ live stream Twitch vì người dùng có thể xem các video live stream trước đây trên các kênh yêu thích khi ở chế độ ngoại tuyến....